Contractul cu calatorul

CONTRACT - CADRU
de comercializare a pachetelor de servicii turistice
Nr. din 


Partile contractante
S.C. MALTA TRAVEL S.R.L. cu sediul in str. Pitar Mos, nr. 29, et. 1, ap. 23, Bucuresti, sect. 1, tel./fax 021/318.59.92/93,    E-mail: maltaltd@malta.ro inregistrata la Registrul Comertului sub numarul J40/3806/1999, CIF RO11702426, cont IBAN in EURO – RO79BACX0000000706925001, in RON – RO09BACX0000000706925000 deschise la UNICREDIT TIRIAC BANK, sucursala MAGHERU, licenta de turism categoria agentie organizatoare nr. 380/19.12.2018, polita de asigurare de insolventa, emisa de Societatea de Asigurare – SC OMNIASIG Vienna Insurance Group SA, seria I nr. 57067, valabila pana la data de 07.10.2023, privind protectia in caz de insolventa a agentiei de turism organizatoare, reprezentata legal prin domnul Neville Mark Farrugia, in calitate de Administrator, denumita in continuare AGENTIA 
si 
Dl/Dna , domiciliat/domiciliata in  , telefon , posesor/posesoare al/a buletinului/cartii de identitate seria  nr. , denumit/denumita in continuare Calator/reprezentantul calatorului, au convenit la incheierea prezentului contract.

Art. 1. Obiectul contractului il constituie vanzarea de catre Agentie a pachetului de servicii turistice inscris in Voucher/Bon de Comanda, bilet de odihna, bilet de excursie, etc. intocmit conform cererii de rezervare adresata de catre Calator, pachetul de servicii fiind selectat de catre acesta din ofertele promovate de catre Agentie (oferte de catalog, oferte suplimentare, brosuri, website, etc.), care constituie parte integranta din prezentul contract. Pentru serviciile optionale puse la dispozitie de catre Agentie, participarea calatorului este facultativa, acesta urmand sa achite un tarif suplimentar fata de pretul pachetului de baza, in cazul in care va alege sa le includa in pachetul de servicii turistice rezervat.

Art. 2 Informatii precontractuale 
2.1. Calatorul declara ca, inainte de semnarea prezentului contract, Agentia i-a furnizat principalele informatii precontractuale privind serviciile care urmeaza a fi achizitionate, inclusiv prin intermediul site-uluiAgentiei, prin alte mijloace de comunicare electronica (e-mail), sau prin afisajele din Agentie, denumite in continuare “Informatii Precontractuale”, cum ar fi: 
- destinatia, itinerariul, perioada calatoriei, numarul de nopti incluse, 
- mijloacele de transport, locurile, datele si orele aproximative de plecare si de intoarcere ale mijlocului de transport, ore care nu sunt garantate, existand posibilitatea modificarii acestora si/sau comasarii unor zboruri (escale) din cauza neintrunirii numarului minim de persoane, duratele si locurile opririlor intermediare si ale legaturilor de transport in cazul in care sunt stabilite,
- locatia, principalele caracteristici si, dupa caz, categoria turistica a unitatilor de cazare conform normelor din tara de destinatie 
- serviciile de masa oferite, 
- excursii si alte servicii incluse in pachet, 
- limba in care vor fi furnizate alte servicii turistice, 
- datele de contact ale agentiei de turism organizatoare/intermediara,
- pretul total al pachetului, inclusiv comisioanele, penalitatile de incetare sau alte costuri suplimentare, modalitatile de plata, 
- numarul minim de persoane necesar pentru ca serviciile din pachet sa poata fi executate, respectiv 75% din capacitatea mijlocului de transport si termenul pentru posibila anulare din acest motiv, 
- informatii pentru persoane cu mobilitate redusa, 
- informatii care sa permita parintilor stabilirea unui contact direct cu copilul sau cu responsabilul de la locul cazarii copilului, pentru calatoriile minorilor neinsotiti de parinti, 
- informatii generale despre regimul vizelor si pasapoartelor si informatii referitoare la formalitatile legate de sanatate in tara de destinatie, informatii privind posibilitatea Calatorului, de a inceta contractul oricand inainte de inceperea executarii pachetului cu plata unei penalitati de incetare corespunzatoare sau, dupa caz, a penalitatilor de incetare standardizate solicitate de Agentie, 
- informatii privind asigurarea facultativa sau obligatorie care sa acopere costurile incetarii contractului de catre calator sau costurile de asistenta, inclusiv taxele de repatriere, in caz de accident, de boala sau de deces. 
2.2. Calatorul declara ca a primit formularul cu informatiile standard (Anexa 1), inainte de semnarea prezentului contract. 
2.3. Informarea este considerata indeplinita in cazul in care Calatorul a primit toate informatiile de la art. 2.1. pe un suport durabil (printate, pe email sau www.malta.ro). 
2.4. Informatiile precontractuale furnizate Calatorului sunt parte integranta a contractului privind pachetul de servicii de calatorie si nu pot fi modificate decat prin acordul explicit al partilor contractante.

Art. 3 Incheierea si durata contractului
3.1. Contractul se incheie si intra in vigoare, dupa caz, in momentul semnarii lui de catre Calator, sau in momentul acceptarii conditiilor contractuale de servicii de calatorie, in cazul celui achizitionat prin mijloace electronice:          e-mail sau online.
3.2. In cazul achizitionarii pachetului prin mijloace electronice, conditiile contractuale de servicii de calatorie se considera acceptate astfel: 
3.2.1. prin transmiterea catre Agentie a unui mesaj electronic de pe adresa de e-mail declarata de Calator ca adresa de corespondenta/contact; 
3.2.2. prin exprimarea acordului pentru incheierea contractului atunci cand rezervarea se face online;
3.2.3. prin achitarea partiala sau integrala de catre Calator a contravalorii pachetului de servicii. 
3.3. Conform Regulamentului (UE) 2016/679 cu privire la protectia datelor cu caracter personal, este necesar ca titularul de contract sa dea o ”Declaratie de consimtamant privind prelucrarea datelor personale” din Anexa 2. 
3.4. Contractul inceteaza de drept o data cu finalizarea prestarii efective a pachetului de servicii de calatorie inscris in documentele de calatorie. 
3.5. Informatiile privind statele pe teritoriul carora, la data incheierii prezentului contract, este decretata stare de urgenta ori cand Ministerul Afacerilor Externe din Romania a formulat alerte de calatorie, sub forma de avertismente sau atentionari, sunt publice si pot fi consultate de catre Calator accesand www.mae.ro/travel-alerts, inainte de a face rezervarea. 
Art. 4. Pretul si modalitatea de plata a pretului.
4.1. Pretul contractului se compune din costul serviciilor de calatorie efective si TVA. Daca pretul nu este specificat in prezentul contract, atunci acesta este specificat in bonul de comanda, alte documente de calatorie sau pe factura.
4.2. Taxa de procesare. 
La incetarea contractului in caz de forta majora sau din cauza unor circumstante inevitabile si extraordinare, Agentia va retine din pretul achitat de catre Calator, suma de 25 Euro/rezervare, cu titlu de taxa de procesare, conform prevederilor art. 6 alin. 2 coroborate cu art. 13 alin. 4 din OG nr. 2/2018, art. 1341 alin.1 si art. 1635 alin.1 din Codul Civil. (de exemplu, dar fara a se limita la situatia descrisa in art. 7, alin. 7.12, din prezentul contract)
4.3. Biletele de avion charter componente ale pachetului de servicii de calatorie fac parte din categoria bilete cu tarif redus care nu pot fi comercializate ca bilete individuale cu pret redus. 
4.4. Modalitati de plata: la incheierea contractului se percepe un avans conform fiecarei oferte sau, dupa caz, plata integrala a contravalorii pachetului de servicii de calatorie. 
4.5. Platile se vor face dupa cum urmeaza: 40% din costul sejurului, in termen de maxim 3 zile calendaristice de la data emiterii facturii fiscale; 30% cu 45 de zile calendaristice inainte de data plecarii; 30% (rest de plata), cu 30 zile calendaristice inainte de data plecarii. 
4.6. Facturarea si plata serviciilor de calatorie interne se vor efectua in LEI.
4.7. Facturarea serviciilor de calatorie externa se va efectua in EURO sau LEI. In cazul platilor efectuate in LEI, valoarea de plata se va determina prin adaugarea comisionului de risc valutar de 2% fata de cursul BNR din ziua facturarii sau dupa caz, din ziua achitarii avansului. Plata intregului pret al pachetului turistic comercializat se va face intr-o singura moneda, respectiv moneda pentru care s-a optat la plata avansului, la acelasi curs calculat la rezervare.
4.8. Agentia isi rezerva dreptul de a modifica termenii de plata a pretului pachetelor de servicii turistice prin ofertele concepute si promovate in fiecare sezon, acestea putand sa includa conditii speciale cu privire la: a) reduceri acordate calatorilor pentru Early Booking, precum si valoarea penalitatilor generate de anularea unor astfel de rezervari, b) obligativitatea achitarii tarifului integral la momentul confirmarii rezervarii sau cu cel putin 30 de zile inaintea plecarii, pentru anumite pachete/servicii turistice sau pentru rezervari efectuate cu mai putin de 30 de zile inainte de data plecarii, c) valoarea serviciilor neincluse in pachetele turistice sau a excursiilor optionale; d) valoarea taxelor aferente modificarilor serviciilor rezervate, solicitate de catre calator.

Art. 5. Drepturile si obligatiile Agentiei
5.1. Anterior incheierii prezentului contract, prin oferta comunicata cu privire la pachetul de servicii turistice comercializat, Agentia a furnizat calatorului toate Informatiile Precontractuale prevazute la art. 2 din prezentul contract.
5.2. Inainte de inceperea executarii pachetului, Agentia isi rezerva dreptul de a modifica in mod unilateral clauzele nesemnificative ale contractului, cu exceptia pretului acestuia, cu informarea calatorului pe un suport durabil. 
5.3. In cazul in care, inainte de inceperea executarii pachetului, Agentia este constransa sa modifice semnificativ oricare dintre principalele caracteristici ale serviciilor de calatorie (destinatia, itinerariul, perioada calatoriei, numarul de nopti incluse, mijloacele de transport, locurile, datele si orele aproximative de plecare si de intoarcere ale mijlocului de transport, duratele si locurile opririlor intermediare si ale legaturilor de transport in cazul in care sunt stabilite, locatia, principalele caracteristici si, dupa caz, categoria turistica a unitatilor de cazare conform normelor din tara de destinatie si serviciile de masa oferite, excursii si alte servicii incluse in pachet, limba in care vor fi furnizate alte servicii turistice) sau nu poate indeplini cerintele speciale ale calatorului pe care le-a acceptat, are obligatia de a informa Calatorul, fara intarzieri nejustificate, pe un suport durabil, despre posibilitatea de a accepta modificarile sau de a inceta contractul fara penalitati de incetare si despre consecintele lipsei raspunsului in termenul de 5 zile. 
5.4. Schimbarea locului de cazare se considera modificare semnificativa a contractului, iar Agentia va oferi cea mai apropiata varianta din locatia respectiva de o calitate echivalenta sau superioara. 
5.5. In cazul achizitionarii unui pachet de servicii de calatorie avand in componenta si asigurarea transportului pe cale aeriana, Agentia nu este raspunzatoare pentru decolarea/aterizarea avioanelor la o alta ora decat cea inscrisa in programul de calatorie. Pentru intarzieri, compania aeriana este obligata sa asiste calatorii conform Regulamentului (CE) nr. 261/2004 al Parlamentului European de stabilire a unor norme comune in materie de compensare si de asistenta a pasagerilor in eventualitatea refuzului la imbarcare si anularii sau intarzierii prelungite a zborurilor.
5.6. In cazul pachetelor de servicii de calatorie care includ si transport, ziua de plecare si ziua de sosire nu sunt considerate zile turistice, acestea fiind destinate transportului. 
5.7. Agentia poate modifica pretul contractului in sensul majorarii acestuia, numai daca modificarea are loc ca urmare a variatiilor costurilor de transport, a nivelului taxelor sau al comisioanelor aplicabile serviciilor de calatorie incluse in contract, inclusiv taxele turistice, taxele de aterizare sau comisioanele de imbarcare sau debarcare in porturi si aeroporturi, ori a cursului de schimb valutar relevant pentru pachetul respectiv si numai dupa trimiterea unei notificari, insotita de o justificare a cresterii respective si de modul de calcul, pe un suport durabil, cu cel putin 20 de zile inainte de inceperea executarii pachetului. Daca cresterea pretului depaseste 8% din pretul total al pachetului, Calatorul are optiunea de a accepta modificarea propusa sau de a inceta contractul fara penalitati.
5.8. Agentia poate aplica o reducere a pretului, dupa incheierea contractului si inainte de inceperea executarii pachetului, care sa corespunda unei scaderi a costurilor prevazute la art. 5.7., aceasta avand dreptul sa deduca cheltuielile administrative efective din rambursarea datorata calatorului. La cererea calatorului, Agentia prezinta dovezi ale cheltuielilor administrative. 
5.9. In cazul in care, dupa inceperea calatoriei turistice, o parte semnificativa din serviciile de calatorie prevazute in contract nu poate fi executata astfel cum s-a convenit in contractul privind pachetul de servicii de calatorie, Agentia ofera, fara costuri suplimentare pentru Calator urmatoarele: 
5.9.1. servicii alternative corespunzatoare pentru continuarea derularii pachetului, pe cat posibil echivalente sau de mai buna calitate decat cele specificate in contract. In cazul schimbarii cazarii, se considera a fi serviciu alternativ corespunzator pentru continuarea derularii pachetului oferirea cazarii in aceeasi locatie, in cea mai apropiata varianta fata de cea initiala; 
5.9.2. reducerea adecvata a pretului, in cazul in care serviciile alternative propuse, au drept consecinta un pachet de o calitate mai scazuta decat cea specificata in contractul privind pachetul de servicii de calatorie;
5.9.3. reducerea pretului si/sau la despagubiri pentru serviciile neprestate, fara a inceta contractul de servicii privind pachetul de calatorie, in cazul in care este imposibil sa se furnizeze servicii alternative sau Calatorul respinge serviciile alternative propuse; 
5.9.4. transportul retur al Calatorului la locul de plecare ori in alt loc agreat de acesta cu transport echivalent, fara intarzieri nejustificate si fara costuri suplimentare. 
5.10. Agentia poate reduce corespunzator pretul pachetului pentru orice perioada in care a existat o neconformitate constatata pe parcursul executarii unui serviciu de calatorie inclus in contractul privind pachetul de servicii de calatorie, cu exceptia cazului in care neconformitatea este imputabila Calatorului. 
5.11. Agentia este raspunzatoare pentru daunele pe care le sufera Calatorul ca urmare a existentei neconformitatii, cu exceptia cazurilor in care neconformitatea:
5.11.1. este imputabila Calatorului;
5.11.2. este imputabila unei parti terte care nu are legatura cu furnizarea serviciilor de calatorie incluse in contractul privind pachetul de servicii de calatorie si este imprevizibila sau inevitabila; 
5.11.3. este provocata de cauze de forta majora/ circumstante inevitabile si extraordinare, pe care nici Agentia, nici prestatorii de servicii nu le puteau prevedea sau evita.
 5.12. Agentia poate inceta contractul privind pachetul de servicii de calatorie si poate oferi Calatorului rambursarea completa a tuturor platilor efectuate pentru pachet, cu exceptia cazului de forta majora/circumstantelor inevitabile si extraordinare, caz in care se va retine taxa de rezervare conform art. 4.2., insa nu va fi raspunzatoare de plata unor despagubiri suplimentare, in unul din urmatoarele cazuri: 
5.12.1.  numarul de persoane inscrise pentru participarea la pachetul respectiv este mai mic decat numarul minim stabilit in contract, iar Agentia il instiinteaza, in timp util, pe Calator cu privire la incetarea contractului, dar nu mai tarziu de: (i) 20 de zile inainte de inceperea executarii pachetului, in cazul calatoriilor care dureaza mai mult de 6 zile; (ii) 7 zile inainte de inceperea executarii pachetului, in cazul calatoriilor care dureaza intre 2 - 6 zile; (iii) 48 ore inainte de inceperea executarii pachetului, in cazul calatoriilor care dureaza mai putin de 2 zile. 
5.12.2. nu poate executa contractul in caz de forta majora/circumstante inevitabile si extraordinare, pe care Agentia nu le poate prevedea sau evita chiar daca ar fi luat toate masurile rezonabile, precum si in caz de neindeplinire a numarului minim de persoane ca urmare a unor renuntari de ultima ora sau a neobtinerii vizelor pentru toti participantii, iar Agentia instiinteaza Calatorul cu privire la incetarea contractului, fara intarziere si inainte de inceperea executarii pachetului. 
5.13. In situatiile prevazute la art. 5.12., Agentia poate oferi Calatorului solutii alternative, pe cat posibil echivalente calitativ, in conditii similare de transport si cazare, ori de o calitate inferioara cu reducerea corespunzatoare a pretului sau un pachet cu un pret mai redus, fara a fi insa obligata la plata unor despagubiri suplimentare sau a altor cheltuieli ce nu sunt incluse in pachet. 
5.14. Agentia are obligatia sa comunice Calatorului, in scris sau prin alt suport durabil, cu cel putin 2 zile inainte de data plecarii, urmatoarele informatii: orele finale (definitive) de plecare/intoarcere, escale si legaturi, date de contact in cazul in care acestea au fost modificate. 
5.15. Agentia acorda asistenta adecvata fara intarzieri nejustificate Calatorului aflat in dificultate, inclusiv in circumstante inevitabile si extraordinare, in special prin: 
5.15.1. furnizarea de informatii corespunzatoare privind serviciile de sanatate, autoritatile locale si asistenta consulara; 
5.15.2. efectuarea comunicarilor la distanta si sprijinirea Calatorului in gasirea unor servicii de calatorie alternative. 
5.16. Agentia are posibilitatea de a pretinde un comision rezonabil pentru o astfel de asistenta in cazul in care Calatorul este cel care a provocat situatia de dificultate in mod intentionat sau din propria neglijenta. Comisionul nu depaseste in niciun caz costurile efective suportate de Agentie.
5.17. Agentia de turism organizatoare este responsabila de buna executare a serviciilor de calatorie incluse in contractul privind pachetul de servicii de calatorie, indiferent daca aceste servicii urmeaza sa fie furnizate de aceasta sau de un alt furnizor de servicii de calatorie. 
5.18. In masura in care este imposibil sa se asigure intoarcerea Calatorului astfel cum s-a convenit in contractul privind pachetul de servicii de calatorie din cauza unor circumstante inevitabile si extraordinare, Agentia suporta costul cazarii necesare, pe cat posibil de categorie echivalenta, pentru o perioada care nu depaseste 3 nopti pe calator. 
5.19. In cazul in care Calatorul, care a contractat un pachet de servicii de calatorie pentru care a achitat un avans nu mai achita, in termenele specificate pe factura sau in bonul de comanda, ratele aferente sau restul de plata, contractul se considera incetat de drept, iar Agentia are dreptul de a anula rezervarile efectuate in beneficiul Calatorului cu retinerea din avans a penalitatilor prevazute la art. 7. Diferenta, daca exista, se va rambursa Calatorului. 
5.20. In situatia de suprarezervare (overbooking) a unui hotel, determinata de activitatea hotelierilor, inainte sau dupa inceperea calatoriei, Agentia este obligata sa ofere o alta varianta de hotel in aceeasi zona sau intr-o zona cat mai apropiata, la aceeasi categorie sau de o categorie superioara fara sa modifice pretul. 
5.21. Agentia face eforturi permanente pentru a pastra acuratetea informatiilor prezentate pe site, in cataloage/pliante/oferte. Rareori acestea pot contine inadvertente: fotografiile au caracter informativ, fiind luate de pe site-urile oficiale ale hotelurilor, unele specificatii sau preturi pot fi modificate de catre hotelier fara preaviz sau pot contine erori de operare, astfel ca Agentia nu poate fi raspunzatoare de eventualele neconformitati din acest punct de vedere.
5.22. Agentia va elibera documentele de calatorie (vouchere, bilete de avion, de autocar) la momentul achitarii integrale a pachetului de calatorie.

Art. 6. Drepturile si obligatiile Calatorului
6.1. Calatorul poate transfera contractul privind pachetul de servicii de calatorie unei persoane care indeplineste toate conditiile aplicabile contractului respectiv, dupa ce notifica Agentia, pe un suport durabil, cu cel putin 7 zile inainte de inceperea executarii pachetului despre acest transfer. Conditiile transferului sunt urmatoarele: 
6.1.1. Persoana care transfera contractul privind pachetul de servicii de calatorie si persoana careia ii este transferat contractul raspund in solidar pentru achitarea soldului si a tuturor comisioanelor, tarifelor si altor costuri suplimentare generate de acest transfer.
 6.1.2. Agentia informeaza persoana care transfera contractul cu privire la costurile efective ale transferului. Aceste costuri sunt rezonabile si nu depasesc costurile suportate efectiv de Agentie ca urmare a transferului contractului privind pachetul de servicii de calatorie. 
6.1.3. Agentia prezinta persoanei care transfera contractul dovezi cu privire la costurile suplimentare, comisioanele sau alte costuri generate de transferarea contractului privind pachetul de servicii de calatorie. 
6.2. In cazurile in care Agentia este constransa sa modifice semnificativ oricare dintre principalele caracteristici ale serviciilor de calatorie, daca nu poate indeplini cerintele speciale ale calatorului pe care le-a acceptat sau daca modifica pretul contractului in sensul majorarii acestuia cu mai mult de 8%, Calatorul trebuie sa informeze Agentia, in termen de maxim 5 zile de la primirea notificarilor de modificare, cu privire la hotararea sa de a opta pentru:
6.2.1. acceptarea modificarilor propuse;
6.2.2. incetarea contractului, fara a plati vreo penalitate de incetare, caz in care calatorul are dreptul: (i) sa accepte un alt pachet, atunci cand este oferit de Agentie, daca este posibil, de o calitate echivalenta sau superioara; (ii) sa accepte un pachet de servicii de calatorie de o calitate inferioara, cu reducerea corespunzatoare a pretului sau un pachet cu un pret mai redus; (iii) sa i se ramburseze toate platile efectuate in virtutea contractului in cazul in care Calatorul nu accepta un alt pachet. 
6.3. In cazul in care Calatorul nu comunica Agentiei optiunea sa conform art. 6.2. sau decide sa participe la calatoria asupra careia s-au operat modificarile mentionate in acelasi articol, se va considera ca modificarile au fost acceptate, iar Calatorul nu va putea solicita despagubiri ulterioare. 
6.4. Calatorul poate inceta contractul privind pachetul de servicii de calatorie in orice moment inainte de inceperea executarii pachetului, avand dreptul la rambursarea platilor efectuate, cu scaderea penalitatii de incetare corespunzatoare. 
6.5. In cazul in care, Calatorul inceteaza contractul datorita unor circumstante inevitabile si extraordinare care se produc la locul de destinatie sau in vecinatatea imediata a acestuia si care afecteaza in mod semnificativ executarea pachetului sau transportul pasagerilor la destinatie, nu va plati nici o penalitate de incetare, dar Agentia va retine taxa de rezervare prevazuta la art. 4.2. 
6.6. Calatorul are dreptul sa solicite Agentiei o despagubire in cazul in care Agentia inceteaza contractul privind pachetul de servicii de calatorie, cu exceptia cazurilor prevazute de art. 5.12. 
6.7. Calatorul poate respinge serviciile alternative propuse de Agentie potrivit art. 5.9., doar in cazul in care acestea nu sunt comparabile cu ceea ce s-a convenit in contractul privind pachetul de servicii de calatorie sau reducerea de pret acordata este inadecvata. 
6.8. Calatorul are obligatia sa respecte urmatorul program de acordare a serviciilor de calatorie: cazarea (check-in) se face, de regula, dupa ora 14:00 a zilei de intrare si se termina (check-out), de regula, pana la ora 12:00 a zilei de iesire inscrisa pe documentele de calatorie (voucher). Ziua hoteliera/noaptea de cazare se considera a fi consumata, indiferent de ora la care se face check-in/check-out. Eventualele costuri suplimentare generate de neeliberarea spatiilor de cazare pana cel tarziu la orele specificate mai sus cad in sarcina exclusiva a Calatorului. 
6.9. In cazul in care, dupa inceperea executarii pachetului turistic, Calatorul doreste sa se mute la un alt hotel decat cel contractat initial, Agentia va rezolva cerintele Calatorului in limita posibilitatilor, diferentele de pret urmand a fi suportate de catre Calator. 
6.10. In cazul in care Calatorul solicita, la rezervarile deja confirmate si inainte de inceperea sejurului, schimbarea perioadei sejurului, a hotelului, a structurii camerelor sau a altor servicii de calatorie, introducerea/eliminarea unei persoane, modificarea unui nume etc., Agentia va rezolva cerintele Calatorului in limita posibilitatilor, diferentele de pret rezultate in urma schimbarii serviciilor, urmand a fi suportate de catre Calator. 
6.11. Modificarea tuturor numelor de pe rezervare echivaleaza cu incetarea contractului, cu aplicarea penalitatilor prevazute la Capitolul 7 si incheierea unui nou contract. 
6.12. Calatorul este obligat sa achite la receptia unitatii hoteliere taxa de statiune, taxa de salubritate, precum si alte taxe locale, fara a putea pretinde despagubiri sau returnarea sumelor de la Agentie. 
6.13. Calatorul este obligat sa prezinte la receptia unitatii hoteliere actele sale de identitate, precum si documentul de calatorie eliberat de Agentie (voucher, etc.) in vederea acordarii serviciilor de calatorie. 
6.14. Calatorul ia la cunostinta ca alte servicii (excursii optionale) pe care le achizitioneaza si care nu fac parte din contractul cu Agentia sunt in stricta responsabilitate a prestatorului local si sunt guvernate de legislatia tarii de destinatie, Agentia neavand nicio responsabilitate asupra prestatiilor in cauza. Sumele aferente excursiilor optionale nu se incaseaza in numele si pentru Agentia Malta Travel. Preturile excursiilor optionale poate sa difere fata de cele cumparate de la receptia hotelurilor sau de la alte agentii locale. 
6.15. Daca pentru efectuarea calatoriei este necesara indeplinirea de catre Calator a unor formalitati suplimentare ca de exemplu: vaccinari, efectuarea unor teste medicale (COVID 19, etc.), acte pentru calatoria impreuna cu minori, acte care sa ateste schimbarea numelui Calatorului ca urmare a casatoriei/desfacerii ei etc., acesta are obligatia de a indeplini toate cerintele legale. Pentru o informare optima, Agentia recomanda si consultarea site-urilor www.politiadefrontiera.ro si www.mae.ro. In cazul in care Calatorul nu isi respecta obligatia de a se informa cu privire la formalitatile suplimentare necesare in vederea efectuarii calatoriei care nu sunt in sarcina Agentiei (de exemplu, in cazul calatoriei cu minori, imputernicire din partea parintelui sau reprezentantului legal ce nu il insoteste sau orice alte documente suplimentare - enumerarea fiind exemplificativa), Agentia este exonerata de orice raspundere in cazul imposibilitatii efectuarii calatoriei. 
6.16. Agentia recomanda Calatorilor contactarea acesteia cu 24 de ore inainte de plecare pentru reconfirmarea detaliilor de imbarcare (orar de zbor, loc de imbarcare etc.). 
6.17. In cazul in care o singura persoana angajeaza servicii de calatorie pentru un numar mai mare de calatori, conditiile contractuale se extind in mod automat asupra intregului grup pentru care au fost achitate serviciile. 
6.18. Calatorul este obligat sa foloseasca mijloacele de transport, camera de hotel si bunurile din dotarea acesteia ca un bun proprietar si potrivit destinatiei lor. Agentia nu se face vinovata de eventualele pagube produse sau vatamari suferite de Calator ca urmare a nerespectarii acestui alineat. 
6.19. Calatorul are obligatia sa respecte locul, data si ora plecarii atat la dus, cat si la intors, precum si locurile, datele si orele stabilite pe parcursul programului de calatorie contractat. Toate cheltuielile si daunele produse ca urmare a nerespectarii de catre Calator a prevederilor privind locurile de intalnire si orarele vor fi suportate de catre acesta. 
6.20. In cazul in care Calatorul care a intrat pe teritoriul statului in care se realizeaza pachetul de servicii de calatorie refuza sa se mai intoarca in Romania si autoritatile din tara respectiva fac cheltuieli de orice natura cu acesta, Calatorul respectiv are obligatia de a suporta toate aceste cheltuieli. 
6.21. Calatorii trebuie sa aiba pasaport valabil minim 6 luni de la iesirea din tara. Intrucat sunt posibile in orice moment modificari ale conditiilor de calatorie sau de trecere a frontierelor, calatorul are si el obligatia de a verifica informatiile actualizate pe site-ul Ministerului Afacerilor Externe al Romaniei (www.mae.ro ) si de a indeplini toate cerintele existente la data calatoriei.

Art. 7. Renuntari, penalizari, despagubiri, alte taxe
7.1. In cazul in care Calatorul anuleaza/inceteaza contractul privind pachetul de servicii de calatorie, in orice moment inainte de inceperea executarii pachetului, indife datoreaza Agentiei penalitati, dupa cum urmeaza: 
(i) 30% din pretul pachetului de servicii, daca anularea se face de la data confirmarii rezervarii si pana la a 31-a zi inainte de data plecarii; 
(ii) 50% din pretul pachetului de servicii, daca anularea se face in intervalul 16-30 de zile inainte de data plecarii; 
(iii) 100% din pretul pachetului de servicii, daca anularea se face cu mai putin de 15 zile inainte de data plecarii; 
Penalizarile pentru biletele de avion pe curse regulate sunt specificate la achizitionare, in functie de conditiile impuse de fiecare transportator; 
(iv) Penalitatile de la pct. (i), (ii) si (iii) sunt valabile si in cazul achizitionarii doar a biletelor charter de avion si autocar, fara alte servicii. 

7.2. Conditii speciale de penalitati: se aplica in cazul ofertelor speciale, Early Booking (exemplu: avans de 100% catre furnizori), Last minute, Black Friday, oferte targuri, etc. Valoarea penalitatilor se va stabili pentru fiecare pachet in parte si se va mentiona intr-o anexa la contract. 
7.3. In cazul in care Calatorul nu ajunge la timp la aeroport sau la locul de plecare/destinatie, daca nu poate pleca in calatorie pentru ca documentele personale necesare in vederea efectuarii calatoriei nu sunt conforme normelor legale sau este in imposibilitate de a parasi teritoriului tarii din motive ce tin de persoana acestuia, penalitatea va fi de 100%. 
7.4. Calatorul trebuie sa depuna in scris cererea de incetare a pachetului de servicii de calatorie la Agentia la care a achitat serviciile. In caz contrar, cererea de incetare nu este luata in considerare. 
7.5. In cazul in care calatoria nu a inceput, valoarea despagubirii este egala cu valoarea sumelor achitate efectiv de catre Calator, in baza contractului privind pachetele de servicii de calatorie, in masura in care serviciile relevante nu sunt furnizate ca urmare a insolventei Agentiei.
7.6. In cazul in care in contractul privind pachetele de servicii de calatorie este inclus transportul de pasageri si Calatorul se afla in imposibilitatea intoarcerii la locul de plecare, datorita insolventei Agentiei, despagubirea este egala cu contravaloarea serviciilor de calatorie neprestate Calatorului si achitate de acesta, la care se adauga costul repatrierii. 
7.7. Agentia efectueaza rambursarile prevazute in prezentul contract, fara intarzieri nejustificate si, in orice caz, nu mai tarziu de 14 zile de la data incetarii contractului privind pachetul de servicii de calatorie. 
7.8. In cazul rambursarii prevazuta in art. 6.4., se va scadea penalitatea de incetare corespunzatoare din valoarea rambursarii. 
7.9. Calatorul are dreptul sa primeasca despagubiri adecvate din partea Agentiei pentru orice daune pe care le sufera ca urmare a unei neconformitati. Despagubirea se acorda fara intarzieri nejustificate. 
7.10. Calatorul nu are dreptul la despagubiri in cazul in care neconformitatile constatate pe parcursul executarii pachetului turistic sunt imputabile acestuia sau daca se datoreaza unei parti terte care nu are legatura cu furnizarea serviciilor de calatorie incluse in contractul privind pachetul de servicii de calatorie. 
7.11. Forta majora. Agentia nu este raspunzatoare de plata unor despagubiri in caz de forta majora/circumstante inevitabile si extraordinare, care inseamna o situatie care nu poate fi controlata si ale carei consecinte nu ar fi putut fi evitate chiar daca s-ar fi luat toate masurile rezonabile, cum ar fi, de exemplu: greva, conflict politic, razboi, calamitati naturale (cutremur, inundatii, furtuna etc), incendii, epidemii, pandemii, riscuri semnificative pentru sanatatea umana precum epidemia unei boli grave in locul de destinatie al calatoriei, pericol public, atac terorist, embargou international, interdictii ale autoritatilor publice, conditii meteorologice care fac imposibila deplasarea in conditii de siguranta catre destinatie etc. 
7.12. In situatia in care avionul de tip charter nu poate fi operat din cauza restrictiilor impuse de catre autoritati, turistii vor fi reprogramati, sau li se va restitui suma achitata (mai putin suma de 25 euro/rezervare, reprezentand taxa de procesare) conform prevederilor art. 6 alin. 2 coroborate cu art. 13 alin. 4 din OG nr. 2/2018, art. 1341 alin.1 si art. 1635 alin.1 din Codul Civil. 
7.13. Toate sumele mentionate in prezentul capitol se vor retine de catre Agentie din avansul sau pretul total al pachetului de servicii de calatorie achitat de Calator, fara a fi necesara interventia instantelor de judecata. 
7.14. Drepturile la despagubiri sau la reducerea pretului nu aduc atingere drepturilor Calatorilor in temeiul regulamentelor si conventiilor internationale aplicabile.

Art. 8. Reclamatii
8.1. In cazul in care unul din serviciile de calatorie nu se executa in conformitate cu contractul privind pachetul de servicii de calatorie, Calatorul are obligatia de a informa in scris, de la fata locului si fara intarzieri nejustificate, atat reprezentantul Agentiei, cat si prestatorii de servicii de calatorie (conducerea hotelului, a restaurantului, reprezentantii locali ai Agentiei organizatoare), in legatura cu orice neconformitate pe care o constata pe parcursul executarii unui serviciu de calatorie inclus in contractul privind pachetul de servicii de calatorie, tinand cont de circumstantele cazului. 
Datele de contact ale Agentiei: Telefon: 0721.626.903; 0722.626.903, E-mail: maltaltd@malta.ro, unde Calatorul poate solicita asistenta atunci cand se afla in dificultate sau poate reclama orice neconformitate sesizata in timpul executarii pachetului. 
8.2. In cazul in care prestatorii de servicii de calatorie refuza nejustificat sau nu rezolva neconformitatea reclamata de Calator si nu invoca cazurile prevazute la art. 8.3., acesta trebuie sa contacteze, de la fata locului, Protectia consumatorului din tara respectiva. 
8.3. Atat Agentia, cat si prestatorul de servicii de calatorie vor actiona pentru remedierea neconformitatii, cu exceptia unuia din urmatoarele cazuri: 
8.3.1. neconformitatea nu poate fi remediata; 
8.3.2. remedierea implica cheltuieli disproportionate, tinand cont de anvergura neconformitatii si de valoarea serviciilor de calatorie afectate. 
8.4. Fara a aduce atingere exceptiilor prevazute la art. 8.3. in cazul in care Agentia nu remediaza neconformitatea intr-un termen rezonabil stabilit de Calator, acesta poate face el insusi acest lucru si poate solicita rambursarea cheltuielilor necesare. Calatorul nu trebuie sa specifice un termen daca Agentia refuza sa remedieze neconformitatea sau daca este necesara o remediere imediata. 
8.5. In cazul in care neconformitatea afecteaza in mod substantial executarea pachetului, iar Agentia a omis sa o remedieze intr-un termen rezonabil stabilit de catre Calator, acesta poate inceta contractul privind pachetul de servicii de calatorie fara plata unei penalitati de incetare si, dupa caz, poate sa ceara reducerea pretului si/sau despagubiri. 
8.6. Calatorul poate trimite cereri sau reclamatii in legatura cu executarea pachetului, in termen de 7 zile de la intoarcerea din calatorie, in mod direct agentiei de turism intermediare de la care a achizitionat pachetul. Agentia de turism intermediara transmite agentiei de turism organizatoare, fara intarzieri nejustificate, cererile sau reclamatiile. Aceasta va comunica Calatorului modul de solutionare a reclamatiei, in termen de 30 de zile de la primirea acesteia. 
8.7. Calatorul are posibilitatea sa apeleze si la entitatea de solutionare alternativa a litigiilor (entitatea SAL), care solutioneaza litigiile in conformitate cu O.G. nr. 38/2015 privind solutionarea alternativa a litigiilor dintre consumatori si comercianti, precum si la platforma europeana de solutionare online a litigiilor (platforma SOL) in temeiul Regulamentului (UE) nr. 524/2013 al Parlamentului European.

Art. 9. Asigurari 
9.1. Calatorul este asigurat pentru rambursarea cheltuielilor de repatriere si/sau a sumelor achitate de el in cazul insolvabilitatii sau falimentului Agentiei la Societatea de Asigurare OMNIASIG VIENNA INSURANCE GROUP SA, Bucuresti, tel: 004021.405.74.20, www.omniasig.ro.  
9.2. Facultativ, calatorul are posibilitatea incheierii unui contract de asigurare, care sa acopere taxele de transfer, sau a unui contract de asistenta care sa acopere taxele de repatriere in caz de accidente, de boala sau deces, ori a unui contract de asigurare pentru bagaje, etc. 
9.3. Totodata, Agentia recomanda incheierea unei Asigurari storno pentru a acoperi eventualele penalitati de anulare a calatoriei din cauza unor evenimente neprevazute; turistii se pot informa in agentii despre cazurile acoperite de asigurarea storno. 

Clientul            doreste,          nu doreste asigurare storno.                Semnatura 


Art. 10. Litigii
10.1. Orice litigiu care ar rezulta din executarea prezentului contract va fi solutionat de parti pe cale amiabila. In cazul in care partile nu vor ajunge la o solutie reciproc avantajoasa cu privire la litigiile ivite intre ele, acestea vor fi rezolvate de catre instantele de drept comun competente de la sediul Agentiei.

Art. 11. Dispozitii Finale
11.1. Pe parcursul executarii prezentului contract, partile vor comunica in scris, pe fax, e-mail, posta la adresele si numerele identificate mai sus, cu privire la eventuale clarificari ale dispozitiilor contractuale, fara ca aceasta sa modifice continutul contractului.
11.2. Prezentul contract va putea fi modificat sau completat numai cu acordul scris al celor doua parti, exprimat prin act aditional. 
11.3. Prezentul contract s-a incheiat in conformitate cu prevederile Ordonantei Guvernului nr. 2/2018, privind pachetele de servicii de calatorie si serviciile de calatorie asociate, precum si a oricaror altor dispozitii legale in materie. Interpretarea contractului se va face in conformitate cu legile din Romania.
11.4. Prezentul contract a fost semnat azi, data de $DataSemnare in doua exemplare originale, cate unul pentru fiecare parte.AGENTIA                                                                                                                           CALATOR
                                                ANEXA 2
Contractul nr. 
de comercializare a pachetelor de servicii turistice 

Declaratie de consimtamant privind prelucrarea datelor personale 
Dna/Dl , legitimat(a) cu C.I., seria  nr…., CNP . in calitate de titular de contract, prin prezenta declaratie imi exprim consimtamantul in mod liber, in cunostinta de cauza si la obiect, pentru urmatoarele scopuri ale prelucrarii datelor cu caracter personal: 
DA - Sunt de acord cu prelucrarea datelor cu caracter personal in scopul efectuarii rezervarii. 
DA - In calitate de titular al autoritatii parintesti / imputernicit al acestuia, sunt de acord cu prelucrarea datelor cu caracter personal (nume, prenume, data nasterii) ale copilului/copiilor mei care au varsta sub 16 ani, mentionati in rezervare, necesare pentru executarea contractului. 
DA - Sunt de acord cu prelucrarea datelor cu caracter personal in scopul corespondentei referitoare la rezervari. 
DA __ / NU __ sunt de acord cu primirea de newsletere comerciale din partea compartimentului de marketing al agentiei de turism MALTA TRAVEL. Dupa consimtamant aveti oricand posibilitatea sa va dezabonati. 
1. Am luat cunostinta de faptul ca datele mele si a persoanelor mentionate in rezervare, nume, prenume, adresa de email, se vor putea prelucra si arhiva dupa executarea contractului timp de 5 ani. 
2. Cunosc faptul ca am posibilitatea sa-mi retrag consimtamantul oricand, printr-o cerere transmisa la e-mail gdpr@maltatravel.ro 
3. Agentia m-a asigurat ca respecta noile norme impuse de prevederile Regulamentului (UE) 2016/679 cu privire la protectia datelor cu caracter personal, mentionate in politica de confidentialitate de pe site-ul www.malta.ro. 
4. De asemenea, am luat la cunostinta ca prelucrarea datelor personale necesare pentru facturare (nume, prenume, data nasterii, CNP, C.I. sau pasaport, adresa, telefon, email si nationalitate) se vor pastra conform termenelor prevazute in legislatia financiar-contabila.
 5. Am inteles ca prelucrarea datelor cu caracter personal mentionate in contract este realizata pentru furnizarea serviciilor turistice contractate, pe perioada de valabilitate a acestuia si pe perioada de arhivare.
6. Sunt de acord cu transferarea acestor date catre companiile afiliate sau colaboratoare, partenerii contractuali ai Agentiei din tara si/sau din strainatate implicati in desfasurarea serviciului turistic contractat. 
7. Sunt informat/a de faptul ca, potrivit legislatiei in vigoare, datele personale vor fi furnizate catre autoritatile din domeniul juridic (politie, parchet, instante de judecata) doar la solicitarea expresa a acestora. 
8. Agentia m-a asigurat de faptul ca datele mele nu vor fi facute publice, nu vor fi transmise unor terte parti. 
9. Am fost informat/a ca am urmatoarele drepturi: de acces la date, de rectificare, de stergere a datelor (dreptul de a fi uitat), de restrictionare a prelucrarii, de portabilitate a datelor si dreptul la opozitie. Pentru exercitarea acestor drepturi, voi putea trimite o cerere scrisa, la adresa de e-mail gdpr@maltatravel.ro. De asemenea, mi s-a comunicat si faptul ca am dreptul de a ma adresa Autoritatii Nationale de Supraveghere (www.dataprotection.ro) precum si justitiei. 
10. Declar ca am fost imputernicit de toate persoanele mentionate in rezervare sa furnizez Agentiei datele personale ale acestora necesare efectuarii rezervarii, iar accesul la aceste date se va acorda doar titularului de contract in urma unei cereri scrise. 
11. Sunt de acord ca documentele rezervarii sa poata fi transmise oricarei persoane mentionate in rezervare. 

Nume prenume, semnatura