VITTORIOSA, GROTA ALBASTRӐ, TEMPLE MEGALITICE - Rӑdӑcinile adȃnci din Sud - ADULTI 40 EUR (COPII 30 EUR) - BILETELE LA OBIECTIVE INCLUSE IN PRET

(plimbarea cu barca nu este inclusa in pret - 8 euro / 4 euro pt. copii)

Descoperim Sudul Maltei, tӑrȃmul tradiṭiilor ṣi obiceiurilor vechi, pӑstrate aproape cu sfinṭenie. Facem o plimbare ȋn zona Marelui Port, descoperind Vittoriosa, oraṣul-cetate care a dus faima Cavalerilor Ioaniṭi, dar ṣi groaza inchiziṭiei papale. Dupӑ o vizitӑ foarte interesantӑ ȋn Palatul Inchizitorului, singurul edificiu de acest gen care se poate vizita ȋn Europa, ne ȋndreptӑm spre alt loc misterios: templul megalitic Hagar Qim, unde primii oameni care au locuit ȋn Malta, acum 5500 de ani, au ȋncȃntat zeii cu pietre imense ridicate spre cer. Ȋn final ne aṣteaptӑ Grota Albastrӑ similarӑ cu cea din Capri, vizibilӑ de pe falezӑ sau din barcӑ, dacӑ marea permite.