CONDITII DE COMERCIALIZARE A PACHETELOR DE SERVICII TURISTICE

1. Dispozitii generale

S.C. Malta Travel S.R.L. cu sediul in Str. Pitar Mos nr 29, ap 23, Bucuresti, sect1, si turist au convenit incheierea prezentului contract in conformitate cu prevederile OG 107/1999 privind activitatea de comercializare a pachetelor de servicii turistice, aprobata cu modificari si completari prin Legea nr 631/2001.Obiectul acestui contract il reprezinta pachetul de servicii turistice cerute de catre turist in Bonul de Comanda, pe baza ofertelor din catalog, ofertelor suplimentare, altor inscrisuri, precum si a acestor conditii. Agentia garanteaza buna executare a acestuia in baza contractului incheiat cu agentia organizatoare pe care o poate chema in garantie. Contravaloarea acestui pachet se va face in conformitate cu prevederile capitolului 4. Agentia comercializeaza pachete de servicii turistice la cererea clientului, care se refera la programele organizate in mod special, ca urmare a solicitarilor turistilor si servicii turistice preorganizate de agentia de turism si puse la dispozitie clientului prin materiale promotionale mentionate mai sus. Nota: termenul „optional" se refera la serviciul care nu este inclus in pretul de baza al programului turistic, la care participarea nu este obligatorie si se achita suplimentar.

2.Drepturile si obligatiile agentiei Malta Travel

a) localitatea de destinaţie;
b) ruta de parcurs;
c) mijloacele de transport utilizate, caracteristicile şi categoria acestora;
d) tipul unităţilor de cazare, adresele şi categoriile de clasificare a acestora;
e) serviciile de masă oferite şi categoria de clasificare a unităţilor de alimentaţie;
f) durata programului, cu indicarea datei sosirii şi a plecării;
g) regimul paşapoartelor şi al vizelor, precum şi al asigurărilor de sănătate necesare pentru călătorie şi sejur;
h) cuantumul avansului, dacă este cazul, precum şi termenul pentru achitarea restului de plată;
i) numărul minim de persoane necesar pentru realizarea programului şi termenul limită pentru informarea turistului, în caz de anulare a călătoriei turistice;
j) posibilităţi de încheiere a unor asigurări facultative pentru asistenţă în caz de boală, accidente şi altele asemenea;
k) durata pentru care operează oferta turistică.

În cazul în care Agenţia este nevoită să modifice una dintre prevederile esenţiale ale contractului, are obligaţia să informeze turistul cu cel puţin 15 zile înainte de data plecării.
Agenţia poate să modifice preţul contractului, în sensul majorării sau micşorării, după caz, numai dacă modificarea are loc ca urmare a variaţiilor costurilor de transport, ale redevenţelor şi ale taxelor aferente serviciilor de aterizare, debarcare/îmbarcare în porturi şi aeroporturi şi ale taxelor de turist ori ale cursurilor de schimb valutar aferente pachetului de servicii turistice contractat.

În cazul în care, după începerea călătoriei turistice, o parte importantă din serviciile turistice prevăzute în contract nu este realizată sau Agenţia constată că nu le va putea realiza, aceasta este obligată:
a) să ofere turistului alternative corespunzătoare în vederea continuării călătoriei turistice fără majorarea preţului, respectiv serviciile turistice oferite să fie de aceeaşi calitate şi cantitate;
b) să restituie turistului sumele ce reprezintă diferenţa dintre serviciile turistice achitate şi cele efectiv prestate în timpul călătoriei turistice;

Agenţia este răspunzătoare pentru buna executare a obligaţiilor asumate prin contract, cu excepţia următoarelor cazuri:
a) când neîndeplinirea sau îndeplinirea defectuoasă a obligaţiilor asumate prin contract se datorează turistului;
b) când neîndeplinirea obligaţiilor se datorează unor cauze de forţă majoră sau unor împrejurări pe care nici Agenţia, nici prestatorii de servicii nu le puteau prevedea sau evita (modificări de orar sau de itinerar, întârzieri în traficul mijloacelor de transport etc.).

Agenţia nu răspunde pentru întârzieri apărute independent de activitatea ei. În cazul transportului aerian pot interveni schimbări privitoare la tipul avionului, rutelor sau orarului de zbor, ce nu pot constitui motive de anulare a contractului sau de cerere de despăgubiri din partea turistului. Posibilele modificări vor fi in conformitate cu regulamentele internaţionale în vigoare. Transportul cu avionul se face cu companii aeriene autorizate, care răspund de bagajele turiştilor pe toată perioada zborului şi a eventualelor escale. Hotelurile au categoriile de clasificare în conformitate cu legislaţia turistică din fiecare ţară. Mesele sunt servite la restaurantul hotelului sau la restaurante de categorie similară.

3. Drepturile si obligatiile turistului

Turistul este obligat să comunice Agenţiei, în termen de 5 zile calendaristice de la primirea înştiinţării referitoare la modificarile intervenite in derularea sejurului (art. 3.4), hotărârea sa de a opta pentru:
a) rezilierea contractului fără plata penalităţilor; sau
b) acceptarea noilor condiţii ale contractului.

În cazul în care turistul nu poate să participe la călătoria turistică, acesta poate să cesioneze contractul unei terţe persoane care îndeplineşte toate condiţiile aplicabile pachetului de servicii turistice contractat, cu obligaţia de a anunţa în scris Agenţia cu cel puţin 5 zile înaintea datei de plecare. În acest caz, Agenţia reziliază contractul cu turistul care cesionează contractul şi încheie un alt contract cu noul turist. Pentru călătoriile individuale, în cazul în care mijlocul de transport este avionul, transferul poate fi efectuat numai dacă există posibilitatea transferării locului de zbor. Turistul care cedează pachetul său de servicii, precum şi cesionarul sunt responsabili în mod solidar la plata preţului călătoriei şi a eventualelor costuri suplimentare apărute cu ocazia acestei cedări.

În cazul în care preţurile stabilite în contract sunt majorate cu peste 10%, turistul poate rezilia contractul, având dreptul la rambursarea de către Agenţie a sumelor plătite.

În cazul în care turistul reziliază contractul sau Agenţia anulează călătoria turistică înaintea datei de plecare, in conditiile prezentului contract (art. 5), turistul are dreptul:
a) să accepte la acelaşi preţ un alt pachet de servicii turistice de calitate echivalentă sau superioară, propus de Agenţie;
b) să accepte un pachet de servicii turistice de calitate inferioară, propus de Agenţie, cu rambursarea imediată a diferenţei de preţ;
c) să i se ramburseze imediat toate sumele achitate în virtutea contractului.

În toate cazurile menţionate turistul are dreptul să solicite Agenţiei şi o despăgubire pentru neîndeplinirea prevederilor contractului iniţial, cu excepţia cazurilor în care:
a) anularea s-a făcut datorită nerealizării numărului minim de persoane menţionat în contract, iar Agenţia a informat în scris turistul cu cel puţin 15 zile calendaristice premergătoare datei plecării;
b) anularea s-a datorat unui caz de forţă majoră (circumstanţe imprevizibile, independente de voinţa celui care le invocă şi ale căror consecinţe nu au putut fi evitate în ciuda oricăror eforturi depuse, în aceasta nefiind incluse suprarezervările, caz în care responsabilitatea revine companiei aeriene);
c) anularea s-a făcut din vina turistului;
d) ambasada refuză acordarea vizei turistului, pentru nerespectarea condiţiilor de trecere a frontierei.

Solicitarile turistului cu privire la schimbarea hotelului, a structurii camerelor sau a oricărora dintre servicii echivalează cu rezilierea contractului, cu aplicarea penalităţilor de mai jos, şi încheierea unui nou contract.

Turistul este obligat să achite la recepţia unităţii hoteliere taxa de staţiune, taxa de salubrizare, precum şi alte taxe locale, fără a putea pretinde despăgubiri sau returnarea sumelor de la Agenţie.

Turistul este obligat să prezinte la recepţia unităţii hoteliere actele sale de identitate, precum şi documentul de călătorie eliberat (voucher, bilet de odihnă şi/sau de tratament), în vederea acordării serviciilor turistice.

Copilul sub 18 ani neinsotit de unul dintre parinti trebuie sa prezinte serviciului vamal declaratie notariala in care sa fie mentionat acordul parintelui care nu il insoteste iar in cazul in care copilul merge neinsotit de nici unul dintre parinti atunci este nevoie, pe langa declaratia notariala in care sa fie mentionat acordul ambilor parinti, si de cazierul judiciar al persoanei adulte in grija careia este incredintat pe parcursul calatoriei (mai multe detalii pe www.politiadefrontiera.ro).

4. Pretul si plata

Pretul si modalitatea de plata a pretului.

Pretul pachetului de servicii turistice rezervat si confirmat de catre Agentie este de ........ EURO si va fi achitat de catre turist dupa cum urmeaza: Avans de 50% din costul sejurului, la rezervare si Rest de pret, pana cel mai tarziu cu 14 zile calendaristice inainte de data plecarii.

Agentia isi rezerva dreptul de a modifica termenii de plata a pretului pachetelor de servicii turistice prin ofertele concepute si promovate in fiecare sezon, acestea putand sa includa conditii speciale cu privire la: a) reduceri acordate turistilor pentru Early Booking, precum si valoarea penalitatilor generate de anularea unor astfel de rezervari, b) obligativitatea achitarii tarifului integral la momentul confirmarii rezervarii sau cu cel putin 30 de zile inaintea plecarii, pentru anumite pachete/servicii turistice sau pentru rezervari efectuate cu mai putin de 30 de zile inainte de data plecarii, c) valoarea serviciilor neincluse in pachetele turistice sau a excursiilor optionale; d) valoarea taxelor aferente modificarilor serviciilor rezervate, solicitate de catre turist prin Agentia Revanzatoare, etc.

Avansul achitat se returneaza integral daca serviciile mentionate in contract nu se confirma in conditiile incluse in oferta Agentiei, iar turistul nu accepta alternativele propuse de Agentie.

Agenţia isi rezerva dreptul de majora costul excursiei înscris în contract cu maxim 21 de zile calendaristice înaintea plecării ca urmare a variaţiilor costurilor de transport, a redeventelor şi taxelor aferente serviciilor de aterizare/debarcare, a taxelor de turist si a variaţiilor de schimb aferente pachetului de servicii turistice. În cazul majorării pretului contractului cu mai mult de 10%, turistul poate rezilia contractul, agenţia având obligaţia de a-i rambursa sumele plătite.

Plata serviciilor turistice externe aferente contractului se poate efectua intr-o singura moneda, in valuta specificata in contract sau in RON la cursul stabilit de Agentie in functie de cursul de referinta a BNR din ziua emiterii facturii, la care se poate adauga un procent de risc valutar.

5. Conditii de retragere

Renunţări, penalizări, despăgubiri
În cazul în care turistul renunţă din vina sa la pachetul de servicii turistice care face obiectul prezentului contract, el datorează Agenţiei penalizări după cum urmează:
a) 25% din preţul pachetului de servicii, dacă renunţarea se face cu mai mult de 45 de zile calendaristice înainte de data plecării;
b) 50% din preţul pachetului de servicii, dacă renunţarea se face în intervalul 45-30 de zile înainte de data plecării;
c) 70% din preţul pachetului de servicii, dacă renunţarea se face în intervalul 30-20 de zile înainte de data plecării;
d) 100% daca renuntarea intervine într-un interval mai mic de 16 zile înainte de plecare sau pentru neprezentarea turistului la data si ora plecarii ori daca acesta nu este lăsat să treacă frontierele pe traseul excursiei din motive strict personale (de exemplu, dar fara a se limita la, documente incomplete sau false) sau din motive care nu pot fi imputate Agentiei;

Turistul trebuie să depună în scris cererea de renunţare la pachetul de servicii turistice, cu număr de înregistrare de la Agenţie, care sa confirme astfel primirea cererii. În caz contrar, cererea de renunţare nu este luată în considerare.

În cazul în care turistul care a intrat pe teritoriul statului în care se realizează pachetul de servicii turistice refuză să se mai întoarcă în România şi autorităţile din ţara respectivă fac cheltuieli de orice natură cu acesta, turistul respectiv are obligaţia de a suporta toate aceste cheltuieli.

6. Reclamatii

În cazul în care turistul este nemulţumit de serviciile turistice primite, acesta are obligaţia de a întocmi o sesizare în scris, clar şi explicit, cu privire la deficienţele constatate la faţa locului, legate de realizarea pachetului de servicii turistice contractat, ce se va transmite prompt atât Agenţiei, cât şi prestatorului de servicii turistice (conducerii hotelului, restaurantului).

Atât Agenţia, cât şi prestatorul de servicii turistice vor acţiona imediat pentru soluţionarea sesizării. În cazul în care sesizarea nu este soluţionată sau este soluţionată parţial, turistul va depune la sediul Agenţiei o reclamaţie în scris, în termen de maximum 3 zile calendaristice de la încheierea călătoriei, Agenţia urmând ca, în termen de 12 zile calendaristice, să comunice turistului raspunsul sau. Reclamaţiile ulterioare nu vor fi luate în considerare

7. Forta majora

Partile sunt exonerate de obligatiile asumate prin prezentul contract in cazul in care neexecutarea acestora se datoreaza unor cazuri de forta majora (circumstanţe imprevizibile, independente de voinţa celui care le invocă şi ale căror consecinţe nu au putut fi evitate în ciuda oricăror eforturi depuse, în aceasta nefiind incluse suprarezervările, caz în care responsabilitatea revine companiei aeriene);

8. Asigurări

Turistul este asigurat pentru rambursarea cheltuielilor de repatriere şi/sau a sumelor achitate de el în cazul insolvabilităţii sau falimentului Agenţiei la Societatea de Asigurare OMNIA SIG VIENNA INSURANCE GROUP SA, Bucuresti, tel: 004021.405.74.20, www.omniasig.ro.

Facultativ, turistul are posibilitatea încheierii unui contract de asigurare, care să acopere taxele de transfer, sau a unui contract de asistenţă care să acopere taxele de repatriere în caz de accidente, de boală sau deces, ori a unui contract de asigurare pentru bagaje.

9. Litigii

Orice litigiu care ar rezulta din executarea prezentului contract va fi solutionat de parti pe cale amiabila. In cazul in care partile nu vor ajunge la o solutie reciproc avantajoasa cu privire la litigiile ivite intre ele, acestea vor fi rezolvate de catre instantele de drept comun competente de la sediul Agentiei.

10. Dispozitii Finale

Pe parcursul executarii prezentului contract, partile vor comunica in scris, pe fax, e-mail, posta la adresele si numerele identificate mai sus, cu privire la eventuale clarificari ale dispozitiilor contractuale, fara ca aceasta sa modifice continutul contractului.

Prezentul contract va putea fi modificat sau completat numai cu acordul scris al celor doua parti, exprimat prin act additional.

Prezentul contract s-a incheiat in conformitate cu prevederile Ordonantei Guvernului nr. 107/1999, republicata, privind activitatea de comercializare a pachetelor de servicii turistice.

Prezentul contract a fost semnat azi, data de .............. in doua exemplare originale, cate unul pentru fiecare parte.

Agentia recomanda incheierea unei asigurari storno pentru a acoperi eventualele penalitati de anulare; turistii se pot informa in agentii despre cazurile acoperite de asigurarea storno. Asigurarea se va incheia o data cu contractul si plata avansului pachetului turistic si este valabila de la data incheierii si pana in ziua plecarii
Clientul doreste, nu doreste asigurare storno.

Semnatura: .............................

Agentia Malta Travel prelucrează datele cu caracter personal (operator nr.8375) furnizate de dumneavoastră prin acest document (numele si prenumele, sexul, data nasterii, semnatura, telefon/fax, adresa, e-mail-ul, codul numeric personal, seria si numarul actului de identitate etc.) în scopul necesar ducerii la o buna indeplinire a contractului de fata. Datele vor fi dezvăluite partenerilor contractuali (companii aeriene, unitati de cazare etc.) precum si firmei de contabilitate in vederea indeplinirii cerintelor legale pe aceasta tema. Pe viitor, aceste date ne vor permite să vă ţinem la curent cu activitatea noastră. În cazul în care nu doriţi aceasta bifaţi NU ...... . Conform Legii nr. 677/2001, beneficiaţi de dreptul de acces, de intervenţie asupra datelor, dreptul de a nu fi supus unei decizii individuale. Aveţi dreptul să vă opuneţi prelucrării datelor personale care vă privesc şi să solicitaţi ştergerea datelor. Pentru exercitarea acestor drepturi, vă puteţi adresa cu o cerere scrisă, datată şi semnată la sediul agentiei noastre. De asemenea, vă este recunoscut dreptul de a vă adresa justiţiei.

Datele dumneavoastră (nume si prenume, sexul, data nasterii - sau oricare alte date dintre cele cerute dvs - solicitate in mod expres si cu un scop bine justificat de partenerii nostrii contractuali) vor fi transferate în statul mentionat in contractul de fata, în vederea ducerii la buna indeplinire a obligatiilor contractuale mentionate in contractul de fata; mentionam ca statul de destinatie asigura un nivel de protectie al datelor adecvat.

Agenţia,                             Turist,
Denumirea ....................... Numele ..........................
Reprezentantul ................. Prenumele ......................

Ştampila ........................